Open Ruimte

Open ruimte/space

Zeer boeiende en inspirerende ontmoetingen.

Een avond, dag of weekend waarin jij, zodra het vuur ontstoken is,
de praatstok ter hand kunt nemen en delen wat er in je leeft.


In het alledaags leven kunnen we als mannen onder elkaar weinig tot geen ruimte innemen om te uiten wat er werkelijk in ons hart leeft. "Open Ruimte" biedt een veilige bedding voor mannen waarin alles wat wezenlijk voor je is, een stem kunt geven. In een bedding van respect en aandacht voor elkaars verhaal komen we tot diepere lagen in onszelf die tot uitdrukking willen en mogen komen. Als het niet gezegd kan worden (wat heel erg voor de hand ligt )kun je het ook uitdrukken middels muziek, zang, dans, voordracht of .................... . Dus neem ook je muziek instrument mee.

De vier principes en één wet van open ruimte.
1. Wie er ook komt, het zijn de juiste mensen.
2. Wat er ook gebeurt, het is het juiste dat gebeurt.
3. Wanneer het ook begint, begint het.
4. Als het voorbij is, is het voorbij.

Volg de wet van de twee voeten, wees waar je moet zijn en verwacht het onverwachte.


Welkom in de "Open Ruimte".
Kijk voor datum en plaats in de agenda.


Being Here - Martijn Plooij - Tel: 0644 555 504 -