Vader-zoon

 

vader-zoon

"We leven in onze huidige maatschappij als mannen wel een erg individueel en vaak ook eenzaam bestaan. Veel doen we als mannen alleen en er is weinig verbinding met anderen om ons heen. Dit heeft ook z'n weerslag op hoe onze kinderen opgroeien en zal ook weer bepalend zijn wat zij hun kinderen later zullen doorgeven.

In onze kindertijd zijn we over het algemeen opgegroeid in een wereld die werd gedomineerd door vrouwen. Nergens is er een breekpunt geweest met deze vrouwelijke wereld zoals dat in vroegere tijden wel het geval was, wanneer je als jongen een initiatie onderging, om vervolgens man te worden. De aspirant man werd dan uit de invloedsfeer van de moeder gehaald, kreeg een moeilijke opdracht, waarna hij vervolgens in de mannengemeenschap werd opgenomen. Overgangsriten waren vroeger erg belangrijk voor de persoonlijke groei in het proces naar volwassenwording.

Het is voor onze kinderen als ook voor ons mannen zaak dat we ook zonder deze oude gebruiken groeien in volwassenheid. Om dit te realiseren denk ik dat het van belang is dat we ons als mannen weer met elkaar leren verbinden om elkaar te ondersteunen in het vaderschap. Van daaruit kunnen we onze zonen de gelegenheid bieden te proeven van de genoegens onder mannen te verkeren. Hierdoor krijgen de kinderen een 'zichtbare' vader. Het is belangrijk om als vader voor ons zelf uit te zoeken met welke 'mythen' we leven en welke wij daarvan willen doorgeven aan onze zonen".

Geschreven door en met toestemming voor publicatie, Ron Eijkelhof.

Kijk voor datum en plaats in de agenda.Being Here - Martijn Plooij - Tel: 0644 555 504 -